St-Petersburg's
spherical panoramas

Photographer Sadykov Vyacheslav

Русская версия   English version

 
•  1 • 2 • 3 • 4 • Next • 
 

Nevsky prospect near The Kazan Cathedral in the evening

Peter I monument on Admiralteyskaya embankment

Dvortsovaya embankment near the Mramorny palace

Sunset on Neva from Troitskiy bridge

On Kutuzov′s embankment near Letniy Garden fence

Smolny Cathedral

Entry to the garden near Smolny from Proletarskoy diktatury square

View on Neva from Bolsheokhtinskiy bridge

Nikolay I monument on Isaakievskaya square (2)

Nikolay I monument on Isaakievskaya square (1)

•  1 • 2 • 3 • 4 • Next • 

 


Спонсоры проекта:

 
©2007 Sadykov Vyacheslav

Special thanks for the help to Grabchuck Nikolay, Kagyrin Sergey and Rusakov Eugeny